# شعرهای_سوسوله_خانوم

شعرهای سوسوله خانوم

                               نگارم گل همیشه بهارم              تو هدیه ی خدایی                        فدات بشم الهی             از اسمون اومدی                           دختره خوب مایی             دختر نگو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید