شعرهای سوسوله خانوم

                               نگارم گل همیشه بهارم

             تو هدیه ی خدایی                        فدات بشم الهی

            از اسمون اومدی                           دختره خوب مایی

            دختر نگو طلا بگو                         مثل یه پارچه ماه بگو

           فاطمه نگار جونم                           الهی بی تو نمونم

/ 0 نظر / 11 بازدید