نگار و خرید برای اولین عید زندگیش

این روزا همش در گیرو داره خرید عیدم و بخش مهم خرید ازان نگاره برا نگار یه جند دستی گرفتم دوسه دستی هم برا سیسمونیش بوده که تازه براش اندازه شده وقتی میریم بازار اینقد لباسای بچه تنوعش زیاده و البته چشم نواز که ادم دلش میخواد هی بخره نیشخنداما باید یه کمم به فکر جیب بود دیگهنیشخندلباس هر چی کوچیکتر گرونتر باور میکنید یه شلوار کتون برا نگار گرفتم از مال خودم که لی بود گرونتر گرفتمشمژهالبته خیلی توش ناز میشه همیشه خدا خدا میکردم کی میشه دخمل من اینقدی بشه براش شلوارو پیراهنو ساق شلواریو........... وچه وچه و چه ....بخرمو  براش بپوشونونم نگارم وقتی لباس نو تنش میکنم کلی ذوق میکنه  و اینقد میگه بببببببببببه به و کلی کیف میکنه خندهاز کلاه هم خیلی بدش میاد تا سرش میزارم میکشه تادر بیاره ناراحتبر عکس من که دوست دارم براش بپوشونم الاهی اینقد ناز میشه ماچبغلنگار در حال ذوق کردنهلبخند

و البته کشیدن کلاهش ناراحت

و

و بدون شرح

/ 3 نظر / 43 بازدید
دختری

لباساش مبارک...مثل فرشته ها شده عزیزم[بغل] همه ی بچه ها از کلاه بدشون میاد...چرا؟

اسماعیل

خدایا تنها این تویی که می دانی صلاح من در چیست کارهای زیادی هستند که در ظاهر خوبند ولی در عمل برعکس میشوند پس برای من آنچه صلاح می دانی انتخاب کن . شاید دوستان ما را ترک کنند و خویشان ازما دوری جویند ولی همیشه یک نفر به ما عشق میورزد او خداست ! با عشق به او زندگی کنید [قلب] =============================== سلام مامان نگین[قلب] ممنون که به من سرزدید امیدوارم نگار خوشمل دایی هم همیشه شاد وهمیشه خندون باشه . از راه دور ببوسش عروسک دایی رو [ماچ]

اسماعیل

مثل ماهی زنده * مثل سبزه زیبا * مثل سمنو شیرین * مثل سیب خوش رنگ * مثل سکه با ارزش * باشید پیشا پیش نوروز * 91 * مبارک [گل][قلب]