اینروزا نگار عسلی

اینروزا نگار همش دوست داره بره پارکو سرسره بازی و تاب تاب عباسیو............وخلاصه همه جور بازی کنه نیشخندخندهمنم مجبور میکنه که ببرمش هر روز در میون پارک نزدیک خونمون و هر روز بعد اظهر که میشه میگه بریم میگم کجاااااااااااااااااااااااااااااااا میگه دردر ایشششششششششششششششششششش مامانی حدیشششششخندهقلب

خوب منم که مجبورم ببرمش دیگه وگرنه یه هوچی بازیه در میارهخندهنیشخند

 

تازگیا نگار خیلی دوست داره نماز بخونه و هر وقت من وایمیستم که نماز بخونم اونم فوری میگه لوشلی و............مژهخنده

و منم تازگیا خیلی کیکو شیرینی درست میکنم افتادم تو خط شیرینی و کیک پزی و این وسطم نگار کلی حال میکنهنیشخندکثیفکاریو شلوغ کاریو........نیشخندیول

/ 0 نظر / 26 بازدید