سروده های مامان برا نگار عسلی

                               لبخند   نگار عسلی نانازهچشمک

فاطمه نگار قشنگه                                    همیشه شاده ومی خنده

فاطمه نگار چه نازه                                    همیشه   یکه  تازه

نگار عسلی با چشماش                           حرف میزنه با باباش

می گه منو دوست داری؟                          گل رو سرم میزاری؟

میگه باباجون دوست دارم                        می خوای برات گل بیارم

بابایی منو بغل کن                                  از غصه ها دورم کن

مثل مامان ببوسم                                    اما نکن تو لوسم

نگار عسلی تو بغل مامانه                        دوستداره که شیر بخوره و بخوابه

فاطمه نگار که خوابه                                 ببین چقدر نانازه

سلامقلبدخملیه مامان تو ای دو روزه ساعات خواب از دستش در رفته روز می خوابه و شبا تا ساعته 2/30نصف شب بیداره الانم خوابهخوابنمی دونم چی کار کنم ای کاش یکی بهم یه راه حل می دادمتفکر  نگار این چند روزه روزی یه بار می بردمش بیرون تا خونه مامانیش غذا بخوره عجیبه نهنیشخنداخه نگاری خونه ی خودمون که تنهاست غذا نمی خوره  باید محیط عوض شه تا حالا همچین چیزی دیدین؟خوب حالا ببینین راستی سوسوله خانومه مامان امرزو  غذاشو خورد مامان نگین حسابی کیف کردماچبغلتشویق

می خواد ازین به بعد غذاشو همیشه بخوره تا زوده زود بزرگ شهتشویقبه امیده دیدارماچ

/ 7 نظر / 7 بازدید
دختری

چه دختر نازییییییییی ...خدا حفظش کنه...مثل فرشته ها خوابیده[قلب]

دختری

من عاشق خنده ی دخملی شدم[بغل]

دختری

سلام خانمی...دختر گلت خوبه؟ جای من ببوسش[قلب]

بهرام خسروی

ســــــــــــــــــــــــــــــلام بر شما [گل] ممنون از بابت حضورتون [گل] موفق باشید[لبخند][گل]

[تو مامان خوبی هستی برات ارزوی موفقیت می کنم امیدوارم وقتی نگار بزرگ شد قدر این همه محبت و احساس تو رو بدونه تو رو به خاطر قلب مهربونت دوست دارم[ماچ][قلب]

شیده

[تو مامان خوبی هستی برات ارزوی موفقیت می کنم امیدوارم وقتی نگار بزرگ شد قدر این همه محبت و احساس تو رو بدونه تو رو به خاطر قلب مهربونت دوست دارم[ماچ][قلب]