نگار در شب نیمه ی شعبان ..

این عکسو شب نیمه ی شعبان گرفتم خوب یادمه که اون موقع داشتم اثاثارو بسته بندی میکردماوهشب گرمی بود رفتیم بیرون و یه بستنی یخی خنک که جاتون خالی تو اون هوای گرم  حسابی چسبید خوردیمخوشمزه


/ 0 نظر / 4 بازدید